Alltiallo.

Är allt-i-allo denna veckan, för att lära mig hur avdelningen är uppbyggd och var i helsicke alla dörrar leder (!!). Det finns otroligt många dörrar. Och slussar. Och kodlås. Och nummer, förkortningar, korridorer. 
 
Springer runt som en tätting. Hittills idag: